Náš odborný ústav má bohaté skúsenosti s diagnostikou a liečbou porúch reči a učenia u detí a s tým spojených ťažkostí v ich osobnom aj profesijnom živote. Tím odborných pracovníkov vypracoval pre deti pôvodné intervenčné programy, ktoré využívajú najnovšie poznatky z viacerých vedných odborov. Tieto programy nerozvíjajú len komunikačné schopnosti, ale všetky oblasti psychického vývinu, ktoré s rečou súvisia a v ktorých deti v rôznej miere zaostávajú. Model komplexnej starostlivosti o deti s narušeným vývinom reči sa realizuje v kultúrnom a útulnom prostredí ústavu. O jeho efekte sa už presvedčilo niekoľko stoviek rodín s deťmi s ťažkosťami v rečovom vývine.

Aktuality

Ponúkame predaj druhého prepracovaného a doplneného vydania súborného diela od autoriek: M. Mikulajová,; O. Tokárová; Z. Sümegiová

TRÉNING FONEMATICKÉHO UVEDOMOVANIA PODĽA D.B.EĽKONINA
Pregrafemická a grafemická etapa
  

bližšie informácie na
Ponuka kníh   

Kurzy k  Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina sa konajú:
19.3.2016 (sobota) Grafemická časť.
1.4.-2.4.2016 (piatok-sobota) Predgrafemická a grafemická časť.
bližšie info na mailovej adrese:  svedova@dialogzdravotnictvo.sk

Nájdete nás na adrese:
Poliklinika Tehelná
Tehelná 26
831 03 Bratislava
2. poschodie
telefónne čísla zostávajú nezmenené

 

 

Novinka:
Dialóg ponúka novinku v rámci diagnostiky a poradenstva pre deti s narušeným vývinom reči: zdravotnú starostlivosť aj o deti mladšie ako 2 roky. Ide o snahu posunúť diagnostiku a následnú stimuláciu rečového vývinu dieťaťa do jeho "predrečového vývinu". Ťažisko vyšetrenia zahŕňa prácu s rodinou a poradenstvo formou tréningu rodičov v efektívnych komunikačných stratégiách alebo podľa možností, aj priamu prácu s dieťaťom....viac informácií

Dialóg rozširuje ponuku zdravotnej starostlivosti o diagnostiku a liečbu detí s poruchami plynulosti reči
(zajakavosti).

Od februára 2010 ponúkamevyšetrenie deťom s poruchami vývinu reči, artikulácie, špecifických porúch učenia, zajakavosti v maďarskom jazyku.

V letných mesiacoch júl- august ústav ponúka "Prázdninové pobyty pre školákov". Pobyty sú vhodné pre deti s poruchami učenia ....viac informácií